J&T Energy Financing EUR IV

elektrina

O nás

J&T ENERGY FINANCING EUR IV

Slovenská akciová spoločnosť založená a existujúca za účelom zaistenia dlhopisovej emisie JTEF EUR IV 2024.
Spoločnosť je súčasťou holdingu J&T CAPITAL PARTNERS.

Kontakt

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČ: 51 479 982
Zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6759/B
info.eur@jtenergyfinancing.com
www.jteh.cz